Krejzlíkovi ~ zahradní architektura

Jsme rodinná firma poskytující komplexní služby v oblasti návrhů a realiazací zahrad. Máme odborné vzdělání, dlouholetou praxi ale především mnoho spokojených klientů.Více o nás »

Jak probíhá návrh a realizace zahrady?

Ke každému projektu přistupujeme individuálně. Maximálně se snažíme vycházet vstříc podmětům a přáním našich zákazníků.

Obecně lze postup rozdělit do několika částí:

Tvorba projektu

  1. Předprojektová příprava – průzkum terénu a zjištění stávající situace, zeleně a technických sítí; projednání představ a požadavků klienta.
  2. Vlastní tvorba projektu – vypracování návrhu zahrady za pomocí počítačové 3D projekce, půdorys s osazovacím plánem (ukázky projektů).
  3. Prezentace návrhu projektu u zákazníka – představení návrhu zahrady s doladěním požadavků, projednání případných změn.
  4. Dopracování projektu do finální podoby – součástí projektu je půdorys s osazovacím plánem, několik 3D pohledů na zahradu, tabulkové zpracování navrhovaných rostlin a jejich nároků, v případě zájmu o další spolupráci i cenová nabídka na realizaci projektu.

Realizace zahrady

  1. Asanace terénu – odstranění nevhodných dřevin a odplevelení pozemku.
  2. Zpracování půdy a modelace terénu; případná realizace drobných staveb z kamenu (skalky, suché zídky atp.) a instalace závlahových systémů.
  3. Příprava záhonů, výsadba rostlin, založení trávníku (setý nebo pokládkou travních koberců).

Následná péče

Realizací projektu pro nás práce nekončí. Svým klientům dále nabízíme pravidelnou údržbu jejich zahrad. Jedná se především o odborný řez dřevin, údržbu trvalkových porostů, komplexní péči o trávníky (vertikutace, přihnojování, odplevelování), přípravu zahrady na zimní období, zazimování a následné jarní zprovoznění závlahového systému, doplňování mulče, dosadbu rostlin atd.

Chcete se dozvědět více? Přečtěte si o dalších službách »